10 найчастіше видаваних заголовків за останні 12 місяців
Заголовок Тип одиниці Видачі  
Машини та обладнання для тваринництва

Хомик Н.І., Довбуш А. — 2013 — ТНТУ ; 9

Книги 8
Різальний інструмент забезпечення автоматизованого виробництва

Назаревич Б.І., Назаревич О.Б. — 2010 — ТНТУ ; 9

Книги 7
Методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу ″Інженерна графіка″ ″Перетин гранних поверхонь площинами загального положення″

Укладачі: А.І.Пік, М.П.Милик, С.М.Балабан та ін. — 2010 — ТНТУ ; 9

Методичні посібники 5
Українська мова (за професійним спрямуванням)

Г.Л.Вознюк, С.З.Булик-Верхола, І.П.Василишин, М.В.Гнатюк, І.Б.Ментинська, І.Д.Шмілик — 2012 — Львівська політехніка ; 9

Книги 4
Програмування мовою С

Шпак З.Я. — 2006 — Оріяна-Нова ; 9

Книги 4
Корпоративне управління та фінансовий менеджмент

Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С.Редько — 2004 — НМЦ ″Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні″ ; 9

Книги 3
Вища математика у трьох частинах

Дубовик В.П., Юрик І.І. — 2008 — Веста ; 9

Книги 2
Основи фізики

Чолпан П.П. — 1995 — Вища школа ; 9

Книги 2
Основи теорії різання матеріалів

М.П.Мазур, Ю.М.Внуков, В.Л.Доброскок, В.О.Залога, Ю.К.Новосьолов, Ф.Я.Якубов — 2017 — Новий Світ-2000 ; 9

Книги 2
Системологія на транспорті

За заг. ред. М.Ф.Дмитриченка — 2007 — Знання України ; 9

Книги 1

Уточніть Ваш пошук

Мови: 
Працює на АБІС Koha