Your search returned 32 results.

|
1. Методичні посібники Варіанти задач для виконання розрахунково-графічних робіт з курсу ”Опір матеріалів”. Ч.1. Для студентів напряму підготовки ”Інженерна механіка”   Publication: Тернопіль ТДТУ 2003 . 24 с. , Кафедра технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування Availability: Items available: Читальний зал [620.10(07)/В18] (5),

2. Методичні посібники Варіанти задач для виконання розрахунково-графічних робіт з курсу ”Опір матеріалів”. Ч.2 для студентів напряму підготовки ”Інженерна механіка”   Publication: Тернопіль ТДТУ 2003 . 19 с. , Кафедра технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування Availability: Items available: Читальний зал [620.10(07)/В18] (5),

3. Методичні посібники Виробнича практика   Publication: Тернопіль ФОП Паляниця В.А. 2017 . 56 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин Availability:  METHOD,

4. Методичні посібники Деталі машин: курс лекцій для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Інженерна механіка» і «Машинобудування» by Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, О.П. Цьонь Publication: Тернопіль ФОП Паляниця В.А. 2016 . 160 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій Availability:  METHOD,

5. Методичні посібники Лабораторна робота 2. Визначення модулів пружності другого роду by Скл. Довбуш А.Д., Наконечний Я.М. Publication: Тернопіль ТДТУ 1998 . 5 с. Availability: Items available: Читальний зал [620.10(07)/Л12] (5),

6. Методичні посібники Лабораторна робота 6. Визначення критичної сили при осьовому стиску стержня by Скл. Довбуш А.Д., Наконечний Я.М. Publication: Тернопіль ТДТУ 1998 . 6 с. Availability: Items available: Читальний зал [620.10(07)/Л12] (5),

7. Книги Машини та обладнання для тваринництва by Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Publication: Тернопіль ТНТУ 2013 . 224 с. Availability:  BOOK 631.22(075.8) 631.22(075.8)/Х76 Х76,

8. Методичні посібники Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування   Publication: Тернопіль ФОП Паляниця В. А. 2017 . 124 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин Availability:  METHOD,

9. Методичні посібники Методи проектування сільськогосподарських машин: навчально-методичний посібник до курсового проектування   Publication: Тернопіль ФОП Паляниця В. А. 2019 . 72 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин Availability:  METHOD,

10. Методичні посібники Методичні вказівки для контрольних завдань з прикладної механіки і технології проектування. Частина 1   Publication: Тернопіль ТДТУ 2006 . 35 с. , МОН України. ТДТУ. К-ра технічної механіки і сільськогосподарського виробництва Availability: Items available: Читальний зал [621(07)/М54] (1),

11. Методичні посібники Методичні вказівки для контрольних завдань з прикладної механіки і технології проектування. Ч.1   Publication: Тернопіль ТДТУ 2000 . 34 с. , МОН України. ТДТУ. К-ра технічної механіки і с/г машинобудування Availability: Items available: Читальний зал [621(07)/М54] (5),

12. Методичні посібники Методичні вказівки для контрольних завдань з прикладної механіки. Частина 1   Publication: Тернопіль Тернопіль 1997 . 35 с. , К-ра технічної механіки Availability: Items available: Читальний зал [621(07)/М54] (8),

13. Методичні посібники Методичні вказівки для контрольних завдань з прикладної механіки і технології проектування. Ч.2   Publication: Тернопіль ТДТУ 2001 . 50 с. , МОН України. ТДТУ. К-ра технічної механіки і с/г машинобудування Availability: Items available: Читальний зал [621(07)/М54] (5),

14. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з курсу ”Прикладна механіка”   Publication: Тернопіль ТДТУ 1999 . 50 с. , К-ра технічної механіки Availability: Items available: Читальний зал [621(07)/М54] (5),

15. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 10. Визначення переміщень в двохопорній статично визначеній балці by Скл. Довбуш А.Д., Наконечний Я.М. Publication: Тернопіль ТПІ ім. І.Пулюя 1991 . 10 с. Availability: Items available: Читальний зал [620.10(07)/М54] (3),

16. Методичні посібники Методичні вказівки до контрольних завдань з прикладної механіки. Ч.2   Publication: Тернопіль ТДТУ 2004 . 50 с. , К-ра технічної механіки і сільськогосподарського виробництва Availability: Items available: Читальний зал [621(07)/М54] (1),

17. Методичні посібники Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт by Н.І.Хомик, А.Д.Довбуш, Н.А.Рубінець Publication: Тернопіль ФОП Паляниця В.А. 2016 . 52 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій Availability:  METHOD,

18. Методичні посібники Наскрізна програма практики: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»   Publication: Тернопіль ФОП Паляниця В.А. 2017 . 140 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин Availability:  METHOD,

19. Методичні посібники Ознайомлювальна практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»   Publication: Тернопіль ФОП Паляниця В.А. 2017 . 52 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин Availability:  METHOD,

20. Книги Опір матеріалів by Довбуш А.Д., Хомик Н.І. Publication: Тернопіль ТНПУ 2014 . 190 с. , МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій Availability: Items available: Абонемент [620.10(075.8)/Д58] (19), Читальний зал [620.10(075.8)/Д58] (1), Науково-технічна бібліотека Тернопільського національного технічного університету ім. Ів. Пулюя [620.10(075.8)/Д58] (19), Withdrawn (1),

Powered by Koha