Your search returned 303 results.

|
81. Методичні посібники Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки з курсу ″Документаційне забезпечення управління″ by Укладач: Н.М.Шведа Publication: Тернопіль ТНТУ 2012 . 26 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.5(07)/М54] (2),

82. Методичні посібники Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни ″Управління проектами в підприємницькій діяльності″ by Укладач: Б.П.Федишин Publication: Тернопіль ТДТУ 2008 . 27 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.512(07)/М54] (5),

83. Методичні посібники Методичні вказівки для самостійної підготовки з дисципліни ″Методи прийняття управлінських рішень″ для ст. усіх форм навчання напряму підготовки 6.0502 ″Менеджмент″ спец. ″Менеджмент організацій″ by Укладач: Гевко Ів.Б. Publication: Тернопіль ТДТУ 2007 . 55 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.5(07)/М54] (5),

84. Методичні посібники Методичні вказівки для самостійної підготовки з дисципліни ″Операційний менеджмент″ для студ. усіх форм навч. напряму підготовки 6.0502 ″Менеджмент″ спец. ″Менеджмент організацій″ by Укладач: Ів.Б.Гевко Publication: Тернопіль ТДТУ 2007 . 66 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.5(07)/М54] (5),

85. Методичні посібники Методичні вказівки до вивчення граматики німецької мови для студентів І-ІІ курсів   Publication: Тернопіль ТДТУ 2003 . 79 с Availability: Items available: Читальний зал [43(07)/М54] (5),

86. Методичні посібники Методичні вказівки до вивчення курсу ″Інтелектуальна власність″ для студентів спец. 7.05.02.01 ″Менеджмент організацій″, ″Менеджмент підприємницької діяльності″ денної та заочної форм навчання by Укладач Нагорняк Г.С. Publication: Тернопіль ТДТУ 2007 . 62 с. Availability: Items available: Читальний зал [347.779(07)/М54] (5),

87. Методичні посібники Методичні вказівки до вивчення курсу ″Теорія та практика бізнесу″ для студентів напряму 6.050202 ″Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології″ денної та заочної форм навчання by Укладач: Нагорняк Г.С. Publication: Тернопіль ТДТУ 2007 . 74 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.512(07)/М54] (5),

88. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання комплексної розрахункової роботи ″Розрахунок втрат потужності на корону та гірлянд ізоляторів на високовольтних лініях номіналом 330...750 кВ″ by Укладач: О.О.Вакуленко Publication: Тернопіль ТНТУ 2012 . 39 с. Availability: Items available: Читальний зал [621.315.624(07)/М54] (5),

89. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Господарське право” для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання   Publication: Тернопіль Тернопіль 1999 . 17 с. , К-ра менеджменту у виробничій сфері Availability: Items available: Читальний зал [346(07)/М54] (5),

90. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ″Основи теорії електромагнітного поля″ by Укладач В.С.Закордонець Publication: Тернопіль ТНТУ 2010 . 64 с. Availability: Items available: Абонемент [621.3(07)/М54] (5), Читальний зал [621.3(07)/М54] (5),

91. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу ”Планування діяльності підприємства” для студентів спеціальності ”Менеджмент організацій”   Publication: Тернопіль ТДТУ 2001 . 16 с. , Кафедра менеджменту у виробничій сфері Availability: Items available: Читальний зал [658.512(07)/М54] (5),

92. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»   Publication: Тернопіль ТНТУ 2019 . 25 с. , ТНТУ ім. І.Пулюя. Кафедра будівельних конструкцій Availability:  METHOD,

93. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Менеджмент організацій” для студ. усіх форм навч. спец. ”Менеджмент організацій”   Publication: Тернопіль ТДТУ 2007 . 27 с. , МОН України. ТДТУ.К-ра менеджменту у виробничій сфері Availability: Items available: Читальний зал [658.5(07)/М54] (5),

94. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ″Організація баз даних і знань″. Для студ. денної та заочної форм навчання за проф.спрямуванням вищої освіти 6.050101 ″Комп’ютерні науки″ by Укладач: Боднарчук І.О. Publication: Тернопіль ТНТУ 2011 . 35 с. Availability: Items available: Читальний зал [681.3(07)/М54] (3),

95. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ″Менеджмент організацій″ для студ. усіх форм навчання спец. ″Менеджмент організацій″ by Укладач Ів.Б.Гевко Publication: Тернопіль ТНТУ 2010 . 35 с. Availability: Items available: Абонемент [658.5(07)/М54] (5), Читальний зал [658.5(07)/М54] (5),

96. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ″Електротехніка та електромеханіка″. Розрахунок трифазних кіл у симетричному та несиметричному режимах by Укладач: В.С.Закордонець Publication: Тернопіль ТНТУ 2011 . 27 с. Availability: Items available: Читальний зал [621.3(07)/М54] (5),

97. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Автоматизований електропривід” для студентів спеціальності 7.092501, 6.092501,7.09.0203 денної форми навчання   Publication: Тернопіль ТДТУ 2000 . 49 с. , К-ра ком”пютерно-інтегрованих технологій Availability: Items available: Читальний зал [62-83(07)/М54] (5),

98. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання курсової роботи з техніко-економічного аналізу господарської діяльності промислових підприємств   Publication: Тернопіль ТДТУ 2000 . 36 с. , Кафедра менеджменту Availability: Items available: Читальний зал [658.511(07)/М54] (5),

99. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт ″Системне програмне забезпечення. Засоби розробки″ by Укладач: А.М.Луцків Publication: Тернопіль ТНТУ 2011 . 159 с. Availability: Items available: Читальний зал [681.3(07)/М54] (5),

100. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Основи САПР” в пакетах MathCAD i P-CAD   Publication: Тернопіль ТДТУ 2000 . 77 с. , МОН України. ТДТУ. К-ра комп'ютерно-інтегрованих технологій Availability: Items available: Абонемент [681.3.082.5/М54] (2), Читальний зал [681.3.082.5/М54] (5),

Powered by Koha