Your search returned 303 results.

|
161. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи 6. ″ Економічно-математична модель міжнародної торгівлі″ з курсу ″Економічна кібернетика″ для студентів спеціальності 6.09..25 денної форми навчання by Укладач: Марущак П.О. Publication: Тернопіль ТДТУ 2005 . 10 с. Availability:  62-52(07) 62-52(07)/М54 М54 METHOD,

162. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи 6. Економіко-математична модель міжнародної торгівлі з курсу ″Економічна кібернетика″ для студентів спеціальності 6.09..25 денної форми навчання by Укладач: Марущак П.О. Publication: Тернопіль ТДТУ 2005 . 10 с. Availability: Items available: Читальний зал [62-52(07)/М54] (1),

163. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи 7. Складні відсотки. Погашення кредиту і балансова рівність з курсу ″Економічна кібернетика″ для студентів спеціальності 6.09..25 денної форми навчання by Укладач: Марущак П.О. Publication: Тернопіль ТДТУ 2005 . 11 с. Availability: Items available: Читальний зал [62-52(07)/М54] (1),

164. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи 8: ″Дослідження процесів вологого повітря″   Publication: Тернопіль ТДТУ 2004 . 8 с. , МО України ТДТУ імені Івана Пулюя. Кафедра обладнання харчових технологій Availability: Items available: Читальний зал [621.036(07)/М54] (2),

165. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни ″Основи охорони праці″ на тему: ″Дослідження факторів, які впливають на освітленість робочих місць в приміщенні″ by Укладач: Гурик О.Я. Publication: Тернопіль ТДТУ 2006 . 11 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.382(07)/М54] (5),

166. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни ″Основи охорони праці″ на тему: ″Дослідження запиленості повітря виробничих приміщень ″ by Укладач: Гурик О.Я. Publication: Тернопіль ТДТУ 2006 . 9 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.382(07)/М54] (5),

167. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни ″Основи охорони праці″ на тему: ″Вивчення правил техніки безпеки при експлуатації металорізальних верстатів і обробленні металу″ by Укладач: Гурик О.Я. Publication: Тернопіль ТДТУ 2006 . 7 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.382(07)/М54] (5),

168. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: ″Визначення характеристик фоторезистивних перетворюючих елементів″ by Укладач Зелінський І.М. Publication: Тернопіль ТДТУ 2008 . 15 с. Availability: Items available: Читальний зал [621.316(07)/М54] (5),

169. Методичні посібники Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: ″Дослідження схем увімкнення тензорезисторів у мостове коло постійного струму″ by Укладач Зелінський І.М., Марценюк А.С. Publication: Тернопіль ТДТУ 2008 . 10 с. Availability: Items available: Читальний зал [621.316(07)/М54] (4),

170. Методичні посібники Методичні вказівки до написання дипломного проекту (роботи) ”Цивільна оборона” для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання   Publication: Тернопіль ТДТУ 2002 . 59 с. , К-ра обладнання харчових технологій Availability: Items available: Читальний зал [351.862(07)/М54] (5),

171. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ”Автоматизовані системи механоскладального виробництва”   Publication: Тернопіль ТНТУ 2015 . 62 с. , МОН УКраїни. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технології і обладнання зварювального виробництва Availability: Items available: Читальний зал [621.01(07)/М54] (3),

172. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ″Методи прийняття управлінських рішень″ для студ. усіх форм навч. напряму підготовки 6.0502 ″Менеджмент″ спец. ″Менеджмент організацій″ by Укладач: Ів.Б.Гевко Publication: Тернопіль ТДТУ 2007 . 60 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.5(07)/М54] (5),

173. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу ″Виробнича база будівництва″ для студентів денної форми навчання by Укладач: Сорочак А.П. Publication: Тернопіль ТНТУ 2012 . 31 с. Availability: Items available: Читальний зал [69(07)/М54] (5),

174. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу ″Механізація і роботизація зварювального виробництва″ by Укладач: Шпак Р.І. Publication: Тернопіль ТНТУ 2012 . 24 с. Availability: Items available: Читальний зал [621.791(07)/М54] (5),

175. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни ″Розробка технологій зведення будівель і споруд″ by Укладач: О.П.Конончук Publication: Тернопіль ТНТУ 2016 . 36 с. Availability: Items available: Читальний зал [69(07)/М54] (2),

176. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних, лабораторних і контрольної роботи з курсів:”Сучасні технології в машинобудуванні” і ”Обробка деталей тиском” з розділу ”Технологія виготовлення спіралей шнеків”   Publication: Тернопіль Тернопіль 1999 . 29 с. , К-ра технології машинобудування Availability: Items available: Читальний зал [621.01/М54] (5),

177. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних, лабораторних та самостійних занять на тему: ″Енергоощадні технології сушіння″ з курсу ″Сучасні енерго- і матеріалозберігаючі технології″ by Укладач: М.М.Шинкарик Publication: Тернопіль 2012 . 12 с. Availability: Items available: Читальний зал [664(07)/М54] (3),

178. Методичні посібники Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни ”Основи технічної творчості”   Publication: Тернопіль ТДТУ 1998 . 43 с. , Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв Availability: Items available: Читальний зал [608.01(07)/М54] (5),

179. Методичні посібники Методичні вказівки до практичного заняття №2 з дисц. ″Охорона праці в галузі″ для студ. ЕМФ спец. ″спеціаліст″ та ″магістр″ by Укладач: О.Я.Гурик Publication: Тернопіль ТНТУ 2015 . 14 с. Availability: Items available: Читальний зал [658.382(07)/М54] (5),

180. Методичні посібники Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи з дисциплін ″Рекламний менеджмент″ by Укладач: Вовк Ю.Я. Publication: Тернопіль ТНТУ 2010 . 80 с. Availability: Items available: Абонемент [658.5(07)/М54] (5), Читальний зал [658.5(07)/М54] (5),

Powered by Koha