658.511(075.8)/Ш74
Шморгун ; Головко ; Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Шморгун Н.П., Головко І.В.
К.: ЦУЛ, 2006. - 528 с.
(МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка)
   ISBN 966-364-333-1
   УДК 658.511
   Анотація:
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи сучасної концепції фінансового аналізу, обґрунтовується методологічна база, методи і підходи до аналізу та оцінки ключових параметрів. Узагальнено сучасні методики аналізу фінансової звітності. Розглянуто методи прогнозного фінансового аналізу, методології функціональної діагностики як інструменту аналізу банкрутства, методи аналізу фінансових операцій, методи прийняття рішень за капітальними та фінансовими інвестиціями. Розуміння та засвоєння матеріалу посібника не потребує спеціальної підготовки, але все ж припускає наявність у користувача елементарних знань бухгалтерського обліку, економічного аналізу, вищої математики та практичного досвіду роботи з Windows, ППП Ехсеl. Тому посібник призначається головним чином для магістрів, аспірантів, ад'юнктів, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти економічних спеціальностей, працівників підприємницьких та фінансових структур, а також економістів, бухгалтерів, менеджерів.

Powered by Koha