4(Укр.)(075.8)/Ш37
Шевчук ; Клименко ; Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник / Шевчук С.В., Клименко І.В.3-є вид., виправ. і доп.
К.: Алерта, 2013. - 696 с.
(МОН України)
   ISBN 978-617-566-107-9
   ББК 4
   Анотація:
Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни ″Українська мова (за професійним спрямування)″, затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.

Powered by Koha