669.788/Р83
Рудавський Д.В., ; Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах: Монографія / Рудавський Д.В.
К.: Наукова думка, 2011. - 207 с.
(НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка)
   ISBN 978-966-00-1126-7
   УДК 669.788
   Анотація:
Монографія присвячена проблемі прогнозування залишкової довговічності наводнюваних металевих матеріалів на стадіях розвитку утомних тріщин. Розглянуто фізичні аспекти явища водневої деградації та утомного розтріскування металів, вплив водневмісного середовища на зародження й поширення утомних тріщин, основи застосування методів неруйнівного контролю (зокрема акустичної емісії) для оцінки пошкодженості конструкційних матеріалів. Запропоновано низку розрахункових моделей для оцінки періодів зародження й докритичного росту утомних макротріщин у наводнених, неоднорідних за механічними властивостями металевих матеріалах. Для наукових, інженерно-технічних працівників, а також аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузі прогнозування і забезпеченнянадійності та міцності елементів конструкцій.

Powered by Koha