658.5(075.8)/М52
Мережко Н.В., ; Осієвська В.В., Ясинська Н.С., ; Управління якістю: Підручник / Мережко Н.В., Осієвська В.В., Ясинська Н.С.
К.: КНТЕУ, 2010. - 216 с.
(МОН України. КНТЕУ)
   ISBN 978-966-629-469-5
   УДК 658.5
   Анотація:
У підручнику розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості міжнародних стандартів IS0 серії 9000, вимоги яких покладено в основу систем управління якістю. Приділено велику увагу питанням, що тісно пов'язані з потребами подальшого розвитку концепції і методології у галузі управління якістю. Видання містить питання для перевірки та контролю знань з дисципліни. Рекомендовано студентам усіх форм навчання рівня підготовки ″магістр″.

Powered by Koha