621.753(075.8)/Ж51
Желєзна А.О., ; Кирилович В.А., ; Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник / Желєзна А.О., Кирилович В.А.
К.: Кондор, 2009. - 796 с.
(МОН України. ЖДТУ)
   ISBN 966-7982-94-7
   УДК 621.753
   Анотація:
У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу згідно з типовою навчальною програмою. Лекційний матеріал дає напрямок для опрацювання навчально-методичної літератури та норматнвно-технічної документації. Кожна із лекційних тем містить питання для самостійного вивчення та контролю знань. Методичний матеріал та приклади практичних задач є основою для виконання контрольних та курсових робіт. Для типових задач наведені приклади розв'язання з посиланням на відповідні навчально-нормативні літературні джерела. Лабораторні роботи орієнтовані на використання наявних метрологічних баз. Посібник розрахований на студентів технічних вузів і може бути корисним викладачам технічних ліцеїв, а також інженерно-технічним працівникам приладо- та машинобудівних виробництв.

Powered by Koha