342(075.8)/К44
Кісіль З.Р., ; Кісіль Р.В., ; Адміністративне право: Навчальний посібник / Кісіль З.Р., Кісіль Р.В.
К.: Алерта, 2011. - 696 с.
   ISBN 978-617-566-071-3
   УДК 342
   Анотація:
Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. У ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині поєднані нормативний матеріал і теоретичні положення, розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах, соціально-культурного будівництва, а також забезпечення законності в державному управлінні. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальнихзакладів.

Powered by Koha