658.382(075.8)/Б39
Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., ; Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Скобло Ю.С.,Соколовська Т.Б.,Мазоренко Д.І. та ін.
К.: Кондор, 2003. - 424 с.
   ISBN 966-7982-10-6
   УДК 658.382

Powered by Koha