Лабораторна робота №2 ″ Моделювання явищ передачі тепла″з дисципліни ″Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів″
Тернопіль: ТДТУ, 1997. - 4
   Анотація:
Електронний ресурс.
URL: http://library.tu.edu.te.ua/metod/lab2_IMTO

Powered by Koha