620.10/Х76
Хомик ; Довбуш Рубінець ; Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності: Курс лекцій для студ. напр. підготовки ″Будівництво″ / Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Рубінець Н.А.
Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. - 232 с.
(МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
   УДК 620.10
   Анотація:
Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Пропонований курс лекцій розроблено відповідно до навчальної програми і призначений для студентів напряму підготовки: ″Будівництво″ денної та заочної форм навчання. Рекомендований і для студентів інших напрямів підготовки. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів.

Powered by Koha