658.382(07)/М54
Гурик О.Я., ; Методичні вказівки до практичного заняття № 2 з дисципліни ″ Охорона праці в галузі ″для студентів ЕМФ спеціальності ″ спеціаліст ″ та ″ магістр ″ / Укладачі:Гурик О. Я.
Тернопіль: ТНТУ, 2015. - 14с.
   УДК 658.382(07)

Powered by Koha