620.9/Д79
Дубовський С.В., ; Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти / Дубовський С.В.
К.: Наукова думка, 2014. - 182 с.
(НАН України. Інститут загальної енергетики)
   ISBN 978-966-00-1447-3
   УДК 620.9 621.1
   Анотація:
У межах термодинамічного підходу наведено нове вирішення наукової проблеми розподілу витрат енергії між продуктами реальних процесів і циклів тепломеханічного перетворення прямого і зворотного спрямування, на яких базується функціонування сполучених систем генерації електричної і теплової енергії - комбінованого виробництва електричної енергії та теплоти, теплоти і холоду з використанням електричної енергії. Подано теоретичні засади, методи і засоби визначення енергоємності проміжних і кінцевих продуктів комбінованих виробництв практично важливих типів, агреговані моделі та інженерні методики енергоеконо-мічного аналізу і прогнозування їх розвитку як двопродуктової складової електроенергетичного комплексу. Для науково-інженерних співробітників, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами розроблення, проектування, експлуатації теплоенергетичних об'єктів, прогнозування розвитку та організації функціонування систем енергетики.

Powered by Koha