502.7(075.8)/Ц18
Царенко О.М., ; Злобін Ю.А., ; Навколишнє середовище та економіка природокористування: Навчальний посібник / Царенко О.М., Злобін Ю.А.
К.: Вища школа, 1999. - 176 с.
   ISBN 5110043736
   УДК 502.7
   Анотація:
Розглянуто стан природного середовища 1900 - 2000 рр. Велику увагу приділено механізмам розвитку глобальної екологічної кризи, проаналізовано такі явища, як парниковий ефект, кислотні дощі, спустелення, деградація біоти та встановлено зв'язок цих явищ зіндустріальним розвитком промисловості і сільського господарства. Досліджено проблеми, шо постали перед людством на межі XXI ст., наведено можливі сценарії розвитку цивілізації. Для студентів вищих аграрних закладів освіти III - IV рівнів акредитації зекономічних спеціальностей.

Powered by Koha