1. Методичні посібники Будівельне креслення : Навчально-методичний посібник та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для студентів усіх форм навчання з курсу ″Інженерна графіка″ для студентів напряму ″Будівництво″ / Укладачі: А.І.Пік, В.І.КовбашинПублікація: Тернопіль : ТНТУ, 2014Фізична характеристика: 68 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал[744(07)/Б90] (6).

Дії: Додати у возик
2. Методичні посібники Будівельне креслення : Навчально-методичний посібник та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для студентів усіх форм навчання з курсу ″Інженерна графіка″ для студентів напряму ″Будівництво″ / Укладачі: А.І.Пік, В.І.КовбашинПублікація: Тернопіль : ТНТУ, 2014Фізична характеристика: 68 с.Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
3. Методичні посібники Виконання планів будівель : Методичні вказівки та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для іноземних студентів напряму ″Будівництво″ з курсу ″Інженерна графіка″ / Укл.: Пік А.І., Скиба О.П., Денисюк Н.Р.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2015Фізична характеристика: 45 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал[744(07)/В43] (7).

Дії: Додати у возик
4. Методичні посібники Випадкові величини (явища) та їх систематизація в аналітичних та експериментальних дослідженнях : Методичний посібник для статистичної обробки результатів досліджень в технічних і гуманітарних науках, у навчальному процесі та госп. діяльності навч. закладів / Рибак Т.І., Хомик Н.І., Рибак Я.Т., Пік А.І., Парацій В.А.Публікація: Тернопіль- Львів : ТДТУ, 1998Фізична характеристика: 52 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал[001.891(07)/В51] (1).

Дії: Додати у возик
5. Методичні посібники Геометричні побудови. Методичні вказівки та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для іноземних студентів з курсу ″Інженерна графіка″ / Упорядники: А.І.Пік, О.П.Скиба, В.І.Ковбашин, Н.Р.ДенисюкПублікація: Тернопіль : ТНТУ, 2016Фізична характеристика: 80 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал[744(07)/Г36] (5).

Дії: Додати у возик
6. Методичні посібники Геометричні побудови. Методичні вказівки та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для іноземних студентів з курсу ″Інженерна графіка″ / Упорядники: А.І.Пік, О.П.Скиба, В.І.Ковбашин, Н.Р.ДенисюкПублікація: Тернопіль : ТНТУ, 2016Фізична характеристика: 80 с.Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
7. Статті періодики Експериментальні дослідження осьової та крутильної жорсткостей пружного вала гнучкого гвинтового конвеєра / Пік А.Публікація: Фізична характеристика: с.38-42Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
8. Статті періодики Експериментальні дослідження осьової та крутильної жорсткостей пружного вала гнучкого гвинтового конвеєра / Пік А.Публікація: Фізична характеристика: с.38-42Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
9. Статті періодики Експериментальні дослідження осьової та крутильної жорсткостей пружного вала гнучкого гвинтового конвеєра / Пік А.Публікація: Фізична характеристика: с.38-42Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
10. Методичні посібники Зубчасте колесо : Методичні вказівки та завдання для виконання граф. і самост. роботи студ. денної форми навч. з курсу ″Інженерна графіка″ / Укл.: Ковбашин В.І., Пік А.І.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2017Фізична характеристика: 16 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Абонемент[744(07)/З-91] (5), Читальний зал[744(07)/З-91] (5).

Дії: Додати у возик
11. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу ″ Інженерна графіка ″ Перетин тіл обертання площиною для студентів всіх спеціальностей / Укладачі: Милик М.П., Пік А.І., Балабан С.М., Ковбашин В.І., Рассказов Ю.С.Публікація: Тернопіль : ТДТУ, 2007Фізична характеристика: 18 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал[744(07)/М54] (5).

Дії: Додати у возик
12. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу ″Інженерна графіка″ ″Перетин гранних поверхонь площинами загального положення″ / Укладачі: А.І.Пік, М.П.Милик, С.М.Балабан та ін.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2010Фізична характеристика: 19 С.Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
13. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу ″Інженерна графіка″ ″Перетин гранних поверхонь площинами загального положення″ / Укладачі: А.І.Пік, М.П.Милик, С.М.Балабан та ін.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2010Фізична характеристика: 19 С.Доступність: Примірники, доступні для позики: Абонемент[744(07)/М54] (4). Видано (8).

Дії: Додати у возик
14. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу ″Інженерна графіка″ ″Перетин гранних поверхонь площинами загального положення″ / Укладачі: А.І.Пік, М.П.Милик, С.М.Балабан та ін.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2009Фізична характеристика: 18 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал[744(07)/М54] (1).

Дії: Додати у возик
15. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу ″Інженерна графіка″ ″Перетин гранних поверхонь площинами загального положення″ / Укладачі: А.І.Пік, М.П.Милик, С.М.Балабан та ін.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2009Фізична характеристика: 18 с.Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
16. Методичні посібники Методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу ″Інженерна графіка″ ″Перетин гранних поверхонь площинами загального положення″ / Укладачі: А.І.Пік, М.П.Милик, С.М.Балабан та ін.Публікація: Тернопіль : ТНТУ, 2010Фізична характеристика: 19 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Абонемент[744(07)/М54] (33), Читальний зал[744(07)/М54] (5). Видано (2).

Дії: Додати у возик
17. Методичні посібники Метричні задачі. Завдання №2 : Методичні вказівки та завдання для викрнання графічної роботи студентами денної форми навчання з курсу ″Нарисної геометрії″ / Данильченко С.М., Ковбашин В.І., Пік А.В., Рассказов Ю.С.Публікація: Тернопіль : ТДТУ, 2007Фізична характеристика: 27 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Абонемент[744(07)/М54] (5), Читальний зал[744(07)/М54] (5).

Дії: Додати у возик
18. Методичні посібники Метричні задачі. Методичні вказівки та завдання для виконання графічної роботи студентами денної форми навчання з курсу ″Нарисної геометрії″ : Завдання №2 / Упорядники: С.М.Данильченко, В.І.Ковбашин, А.І.Пік, Ю.С.РассказовПублікація: Тернопіль : ТДТУ, 2009Фізична характеристика: 27 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Абонемент[744(07)/М54] (36), Читальний зал[744(07)/М54] (5). Видано (9).

Дії: Додати у возик
19. Методичні посібники Метричні задачі. Методичні вказівки та завдання для виконання графічної роботи студентами денної форми навчання з курсу ″Нарисної геометрії″ : Завдання №2 / Упорядники: С.М.Данильченко, В.І.Ковбашин, А.І.Пік, Ю.С.РассказовПублікація: Тернопіль : ТДТУ, 2006Фізична характеристика: 27 с.Доступність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал[744(07)/М54] (2).

Дії: Додати у возик
20. Методичні посібники Метричні задачі. Методичні вказівки та завдання для виконання графічної роботи студентами денної форми навчання з курсу ″Нарисної геометрії″ : Завдання №2 / Упорядники: С.М.Данильченко, В.І.Ковбашин, А.І.Пік, Ю.С.РассказовПублікація: Тернопіль : ТДТУ, 2006Фізична характеристика: 27 с.Доступність: Немає наявних примірників

Дії: Додати у возик
Мови: 
Працює на АБІС Koha